DOKUMENTY DO KONSULTACJI

FORMULARZ UWAG I KONSULTACJI  ( kliknij i wypełnij)

Włączenie społeczności w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kocie Góry”
na lata 2023-2027

Cel operacji: włączenie społeczności lokalnej w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Przewidywane wyniki operacji: realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020