Zdiagnozujmy "Kocie Góry"!

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w proces przygotowywania lokalnej strategii rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Kocie Góry" i wypełnienia ankiety diagnostycznej.

Wypełnienie ankiety nie powinno Państwu zająć więcej niż 10 minut. W pierwszym etapie prosimy o podzielenie się z nami opinią na temat silnych i słabych stron obszaru oraz szans i zagrożeń, które mogą pomóc lub przeszkodzić w jego rozwoju. Prosimy również o wskazanie największych, Państwa zdaniem, problemów i potrzeb, które wymagają rozwiązania, a także obszarów wymagających wsparcia.

Państwa zdanie jest bardzo ważne, bo pozwoli właściwe zaplanować działania, które będą mogły być realizowane i uzyskać dofinansowanie od LGD! Dziękujemy za poświęcony czas i Państwa wsparcie.