Zapraszamy do konsultacji

Zapraszamy do udziału w pracach nad lokalną strategią rozwoju (LSR) dla naszego regionu. To szansa, by wspólnie zaplanować działania, które będą mogły być zrealizowane w kolejnych latach w ramach unijnego działania LEADER.


Plan przygotowania LSR zakłada udział społeczności lokalnej na każdym kluczowym etapie jej opracowywania, dlatego zachęcamy do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, które są organizowane w gminach Trzebnica i Zawonia. Przypomnijmy, że wspólnie utworzyliśmy nową lokalna grupę działania „Kocie Góry” i mamy nadzieję, że będzie ona wdrażać LEADERA przy wsparciu unijnych środków. To dodatkowa szansa na realizację ciekawych i potrzebnych projektów w naszym regionie.

Liczymy, że strategia zostanie wypracowana przy zaangażowaniu przedstawicieli wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie naszej lokalnej grupy działania, tj. przedstawicieli sektora społecznego, publicznego, gospodarczego i mieszkańców.

Dwa pierwsze spotkania w gminie Zawonia odbędą się już:

  • 4 października o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zawoni, ul. Szkolna 1

  • 5 października o godz. 18:00 w Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie, ul. Trzebnicka 11


Na spotkaniach zostaną przedstawione uwarunkowania dot. działania LEADER w nowej perspektywie finansowej, będziemy także pracować nad diagnozą i analizą SWOT obszaru, by wspólnie zdefiniować problemy i potrzeby oraz najważniejsze wnioski dla strategii. Liczymy zatem na Państwa udział w spotkaniu i już teraz zachęcamy do śledzenia strony LGD – www.kociegory.trzebnica.pl i aktywne włączenie się we wszystkie zaplanowane formy konsultacji. W ramach tworzenia LSR przewidziane są także m.in. dodatkowe spotkania tematyczne, ankiety oraz bieżące informowanie na stronie LGD o efektach prac nad strategią, a także konkursy dla mieszkańców. Państwa udział ma znaczenie – wspólnie możemy więcej!