Zaplanujmy działania i cele

16 grudnia zapraszamy na spotkanie konsultacyjne do Ujeźdźca Wielkiego. Będziemy rozmawiać o celach, priorytetach i propozycji działań do realizacji przez LGD Kocie Góry w ramach LEADERA.

Zapraszamy na kolejne spotkanie konsultacyjne dot. planowania lokalnej strategii rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Kocie Góry” obejmującej gminy Trzebnica i Zawonia. Zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych, jednostek publicznych i wreszcie samych mieszkańców. Spotkanie odbędzie się w świetlicy wiejskiej o godz. 17.00. Na spotkaniu będziemy rozmawiać o propozycji działań i priorytetach rozwojowych w kontekście wcześniej zdiagnozowanych problemów, potrzeb i potencjału. Inaczej mówiąc, co chcielibyśmy, aby zostało zrealizowane w kolejnych latach w ramach działania lokalnej grupy działania z funduszy działania LEADER. Liczymy zatem na Państwa udział w spotkaniu i już teraz zachęcamy do śledzenia strony LGD – www.kociegory.trzebnica.pl i aktywne włączenie się we wszystkie zaplanowane formy konsultacji.