Z młodzieżą i przedsiębiorcami

Zapraszamy do udziału w dwóch tematycznych spotkaniach konsultacyjnych w ramach tworzenia lokalnej strategii rozwoju. Tym razem chcemy porozmawiać o młodzieży i sytuacji ludzi młodych oraz o rozwoju przedsiębiorczości.

Na spotkania szczególnie zapraszamy młodzież i osoby pracujące z młodzieżą oraz przedsiębiorców, rolników lub osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej lub usługami pozarolniczymi. Oba spotkania odbędą się w Trzebnicy o godz. 18.00 – spotkanie dot. młodzieży 5 grudnia w Sali Retro GCKiS, ul. Prusicka 12, natomiast spotkanie dot. przedsiębiorczości 7 grudnia w sali 48 Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Marszałka Piłsudskiego 1. Tak jak zawsze spotkania poświęcone będą diagnozie potrzeb i problemów oraz nakreśleniu pomysłów na działania, które mogłyby być zrealizowane w ramach działania Leader. Liczymy zatem na Państwa udział w spotkaniu i już teraz zachęcamy do śledzenia strony LGD – www.kociegory.trzebnica.pl i aktywne włączenie się we wszystkie zaplanowane formy konsultacji. Państwa udział ma znaczenie – wspólnie możemy więcej!