Uwaga konkurs!

Jesteś uczniem lub uczennicą klasy ósmej lub szkoły ponadpodstawowej i mieszkasz w gminie Trzebnica lub Zawonia? Jeśli tak – to mamy dla Ciebie konkurs! Zdiagnozuj problem w swoim otoczeniu i zaplanuj działanie, które go rozwiąże! Najlepsze pomysły nagrodzimy, a główna nagroda ma wartość 1 tysiąca złotych!

„Plan na działanie” to konkurs skierowany do młodzieży z gmin Trzebnica i Zawonia. Może w nim wziąć udział uczeń lub uczennica klasy ósmej szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej położonej na terenie gmin Zawonia i Trzebnica lub uczeń/uczennica szkoły podstawowej – klasy ósmej lub szkoły ponadpodstawowej znajdującej się poza granicami gmin Trzebnica i Zawonia, ale będący/a mieszkańcem/mieszkanką gmin Trzebnica i Zawonia. W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub w zespole liczącym maksymalnie 3 osoby.

Praca konkursowa polega na wskazaniu konkretnego problemu/potrzeby występujących na obszarze gmin Trzebnica i Zawonia oraz zaproponowanie działania (projektu), które rozwiązałoby ten problem. Wskazane problemy/potrzeby powinny być ważne z punktu widzenia młodzieży. Przy diagnozowaniu problemu należy zadać sobie pytania: „Czego mi i/lub moim kolegom i koleżankom brakuje w miejscu, w którym mieszkam, spędzam czas, uczę się”, „Co utrudnia mi/nam funkcjonowanie, co jest dla mnie/nas nieprzyjazne, problematyczne, zniechęcające?”, „Co chciałabym/chciałbym, aby powstało lub zmieniło się/poprawiło w mojej okolicy/miejscowości/gminie?”, „Jak powinno się zmienić?” „Co powinno powstać lub być realizowane?”.

Praca może być przygotowana w dowolnej formie, np. opisowej/literackiej, malarskiej/graficznej, audiowizualnej. Przykładowe formy: list, wywiad, rysunek, makieta, kolaż, plakat, komiks, prezentacja multimedialna, filmik/videoclip, piosenka itd. Ważne jest, aby z pracy jasno wynikał zdiagnozowany problem o charakterze lokalnym oraz sposób (działanie/projekt) jego rozwiązania.

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie w regulaminie. Na Wasze pracy i pomysły czekamy do 13 stycznia 2023 r. W przypadku prac w formie elektronicznej (np. tekst zapisany w pliku pdf lub plik audio/video, plik graficzny) należy przesłać je na adres mailowy: biuro@unika.net.pl, załączając skan podpisanego formularza zgłoszeniowego. Natomiast w przypadku prac w formie tradycyjnej lub przestrzennych należy złożyć je albo w Urzędzie Gminy w Zawoni, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia lub w Hali Sportowej w Trzebnicy, ul. Kościelna 9, 55-100 Trzebnica, dołączając podpisany formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy do udziału!

formularz zgłoszeniowy.docx
Regulamin konkursu Plan na działanie.pdf
klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych.pdf