Strategiczne konsultacje!

Przedstawiamy projekt lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027 (z perspektywą do roku 2029) dla obszaru LGD Kocie Góry.  

Projekt strategii jest wynikiem przeprowadzanego procesu konsultacji, w tym licznych spotkań. Wspólnie przeprowadziliśmy analizę potencjału i potrzeb i określiliśmy obszary, które uważamy za optymalne do objęcia wsparciem w ramach podejścia LEADER. Zdajemy sobie sprawę, że zgłaszanych potrzeb jest o wiele więcej, jednak musieliśmy dokonać pewnego wyboru. Dokonując go, wzięliśmy pod uwagę przede wszystkim:

Mamy zatem nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa przychylnością. Liczymy bardzo na wszelkie uwagi od Państwa. Zapraszamy do ich zgłaszania poprzez dedykowany formularz lub mailowo na adres biuro@unika.net.pl. Na Państwa uwagi czekamy do 26 maja 2023r.  

Projekt LSR LGD Kocie Góry 2021-2027.pdf