O seniorach z seniorami!

Tym razem do udziału w pracach nad lokalną strategią rozwoju (LSR) dla naszego regionu zapraszamy seniorów i przedstawicieli organizacji senioralnych. Wspólnie chcemy porozmawiać o problemach, potrzebach, ale i pomysłach na działania, które mogłyby być zrealizowane w kolejnych latach w ramach unijnego działania LEADER.

Spotkanie odbędzie w poniedziałek 17 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zawoni, ul. Szkolna 1, o godz. 17.00 (nastąpiła zmiana). Do udziału w spotkaniu zapraszamy seniorów i przedstawicieli organizacji senioralnych z obu gmin objętych działaniem LGD: Trzebnica i Zawonia. Wspólnie chcemy porozmawiać o problemach i potrzebach seniorów. Zastanowimy się również nad rodzajami działań, które mogłyby być realizowane dla seniorów, ale też przez samych seniorów za pośrednictwem między innymi stowarzyszeń czy związków w ramach działania lokalnej grupy działania z funduszy działania LEADER.

Liczymy zatem na Państwa udział w spotkaniu i zachęcamy do śledzenia strony LGD – www.kociegory.trzebnica.pl i aktywne włączenie się we wszystkie zaplanowane formy konsultacji. W ramach tworzenia LSR przewidziane są także m.in. dodatkowe spotkania tematyczne, ankiety oraz bieżące informowanie na stronie LGD o efektach prac nad strategią, a także konkursy dla mieszkańców. Państwa udział ma znaczenie – wspólnie możemy więcej!