Księginice konsultują!

Przed nami kolejne spotkanie konsultacyjne w gminie Trzebnica. Tym razem nad lokalną strategią rozwoju dla LGD „Kocie Góry” będziemy pracować 6 października w Księginicach. To szansa, by wspólnie zaplanować działania, które będą mogły być zrealizowane w kolejnych latach w ramach unijnego działania LEADER.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy nie tylko mieszkańców Księginic, ale całej gminy Trzebnica. Zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych, jednostek publicznych i wreszcie samych mieszkańców. Spotkanie odbędzie się w świetlicy wiejskiej o godz. 18:00. Na spotkaniu zostaną przedstawione uwarunkowania dot. działania LEADER w nowej perspektywie finansowej, będziemy także pracować nad diagnozą i analizą SWOT obszaru, by wspólnie zdefiniować problemy i potrzeby oraz najważniejsze wnioski dla strategii. Liczymy zatem na Państwa udział w spotkaniu i już teraz zachęcamy do śledzenia strony LGD – www.kociegory.trzebnica.pl i aktywne włączenie się we wszystkie zaplanowane formy konsultacji. W ramach tworzenia LSR przewidziane są także m.in. dodatkowe spotkania tematyczne, ankiety oraz bieżące informowanie na stronie LGD o efektach prac nad strategią, a także konkursy dla mieszkańców. Państwa udział ma znaczenie – wspólnie możemy więcej!