Konsultujemy w Skarszynie

W drugiej połowie listopada zapraszamy na dwa spotkania konsultacyjne do Skarszyna. 16 i 23 listopada porozmawiamy o potrzebach i problemach oraz pomysłach na ich rozwiązanie.

Oba spotkania odbędą się w świetlicy wiejskiej o godz. 18.00. Na spotkania zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych, jednostek publicznych i wreszcie samych mieszkańców, nie tylko ze Skarszyna i okolic, ale także całej gminy Trzebnica.

Na pierwszym spotkaniu zostaną przedstawione uwarunkowania dot. działania LEADER w nowej perspektywie finansowej, będziemy także pracować nad diagnozą i analizą SWOT obszaru, by wspólnie zdefiniować problemy i potrzeby oraz najważniejsze wnioski. Drugie spotkanie poświecimy działaniom i priorytetom rozwojowym. Inaczej mówiąc, co chcielibyśmy, aby zostało zrealizowane w kolejnych latach w ramach działania lokalnej grupy działania z funduszy działania LEADER. Liczymy zatem na Państwa udział w spotkaniu i już teraz zachęcamy do śledzenia strony LGD – www.kociegory.trzebnica.pl i aktywne włączenie się we wszystkie zaplanowane formy konsultacji. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu zachęcamy do wypełnienia ankiety dostępnej na stronie www LGD.