Konsultujemy cele i przedsięwzięcia!

Konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju na nowy okres został ogłoszony, a więc przyspieszamy tempo prac. Przestawiamy Państwu wstępne założenia celów, przedsięwzięć oraz proponowanego zakresu wsparcia.

Czekaliśmy na wyjaśnienia i rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z zakresem wsparcia i potencjalnymi zmianami, a także kryteriami konkursowymi, aby móc optymalnie zaplanować działania. Nie wszystkie wątpliwości zostały rozwiązane, jednak przystępujemy do dalszych konsultacji opracowywanej strategii. I jak nam się wydaje do najważniejszej jej części.

Na bazie dotychczasowych konsultacji, w tym licznych spotkań, określiliśmy obszary, które uważamy za optymalne do objęcia wsparciem w ramach podejścia LEADER. Zdajemy sobie sprawę, że zgłaszanych potrzeb jest o wiele więcej, jednak musieliśmy dokonać pewnego wyboru. Dokonując go, wzięliśmy pod uwagę przede wszystkim:

W załączonym pliku przedstawiamy nie tylko cele i przedsięwzięcia, ale także proponowane działania oraz sposób ich realizacji. Mamy zatem nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa przychylnością i zrozumieniem. Liczymy bardzo na wszelkie uwagi od Państwa. Zapraszamy do ich zgłaszania poprzez dedykowany formularz lub mailowo na adres biuro@unika.net.pl. Na Państwa uwagi czekamy do 24 kwietnia 2023 r.

cele i przedsięwzięcia LSR dla LGD Kocie Góry do konsultacji.pdf