Dalej konsultujemy!

Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach konsultacyjnych dot. tworzenia lokalnej strategii rozwoju. To szansa, by wspólnie zaplanować działania, które będą mogły być zrealizowane w kolejnych latach w ramach unijnego działania LEADER.

Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach konsultacyjnych dot. tworzenia lokalnej strategii rozwoju. Po raz drugi spotykamy się w Czeszowie – 24 października (Centrum Inicjatyw Lokalnych) i Zawoni (Gminny Ośrodek Kultury) – 25 października. Tu będziemy rozmawiać o pomysłach na działaniach, które wynikają z wcześniej zdiagnozowanych problemów i potrzeb i mogłyby być zrealizowane w ramach działania Leader. Natomiast pierwsze z dwóch spotkań konsultacyjnych w Ujeźdźcu Wielkim (świetlica wiejska) – 26 października poświęcimy diagnozie potencjału oraz analizie SWOT, czyli określeniu słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń. Wszystkie spotykania odbywają się o godzinie 18.00.

Liczymy zatem na Państwa udział w spotkaniu i już teraz zachęcamy do śledzenia strony LGD – www.kociegory.trzebnica.pl i aktywne włączenie się we wszystkie zaplanowane formy konsultacji. W ramach tworzenia LSR przewidziane są także m.in. dodatkowe spotkania tematyczne, ankiety oraz bieżące informowanie na stronie LGD o efektach prac nad strategią, a także konkursy dla mieszkańców. Państwa udział ma znaczenie – wspólnie możemy więcej!