Budżet "Kocich Gór" do konsultacji!

Przedstawiamy Państwu założenia do planu wydatkowania środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kocie Góry”. Potencjalny budżet to 1,25 mln euro dla naszej grupy w ramach wsparcia na wdrażanie LSR.

Zgodnie z wcześniej przedstawionymi założeniami LSR opiera się o dwa cele i 7 przedsięwzięć. 70% środków planujemy przeznaczyć na przedsięwzięcia związane ze wsparciem przedsiębiorczości w kluczowych branżach, rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a także wsparciem gospodarstw rolnych w zakresie agroturystyki, zagród edukacyjnych oraz krótkich łańcuchów żywnościowych. Pozostałe środki przyczynią się do poprawy przestrzeni publicznej oraz aktywizacji społecznej, cyfrowej i edukacyjnej. Warto zwrócić uwagę, że planujemy udzielania wsparcia poprzez realizację projektów grantowych. Powinno to ułatwić dostęp do środków mniejszym organizacjom i samym mieszkańcom.

W załączonym pliku przedstawiamy budżet w ujęciu roboczym oraz w tabelach, które docelowo będą częścią opracowywanej LSR. Taki sposób ma ułatwić zapoznanie się z przyjętymi założeniami. Mamy zatem nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa przychylnością i zrozumieniem. Liczymy bardzo na wszelkie uwagi od Państwa. Zapraszamy do ich zgłaszania poprzez dedykowany formularz lub mailowo na adres biuro@unika.net.pl. Na Państwa uwagi czekamy do 08 maja 2023r.


 

budżet roboczy LGD KG do konsultacji.pdf